Det Spanske Uddannelsessystem

Grundskolen

Du leder efter dit drømmes hus i Spanien. Du kan allerede visualisere dig selv nyde det gode vejr, fritiden, naturen eller arbejde på det projekt, som du brænder for, under en storslået blå himmel ved havet.

Og pludselig siger du: "Ja, det ville være perfekt. Men hvad med mine børn i skolealderen? "

På nuværende tidspunkt forsøger de forskellige uddannelsessystemer i EU at rette deres indsats, så der er færre forskelle imellem landene. Deres mål er at få elevernes kvalifikationer til at være så alsidige som muligt inden for E.U.

Grundskolen varer i ti år og finder sted, når den studerende er mellem seks og seksten år, på hvilket tidspunkt den studerende opnår den lovlige alder i Spanien for at være en del af arbejdsmarkedet.

Disse ti år er opdelt i obligatorisk grundskole og obligatorisk overbygning. Ethvert barn har uanset nationalitet adgang til offentlig uddannelse. Processen med at reservere en plads på en offentlig skole varierer alt efter hvilket autonomt område, der er tale om.

Generelt kræves følgende dokumentation:

 • Originale og fotokopier af det nationale ID-kort (DNI), pas eller et tilsvarende dokument, der tilhører elevens mor, far eller legale værger.

 • En folketællingsattest (Certado de empadronamiento) for familieenheden på familieadressen.

 • Hvis den studerende skal deltage i undervisningen fra en arbejdsadresse, skal der tilvejebringes et dokument, der tilstrækkeligt akkrediterer arbejdsforholdet og arbejdscentrets adresse i forhold til en af elevens forældre eller legale værger.

 • Original og fotokopi af familiebogen (Libro de Familia), pass, eller et tilsvarende dokument, der viser forældrene og elevens fødselsdato.

 • Hvis den studerende kommer fra det spanske uddannelsessystem, vil der blive anmodet om et dokument, der akkrediterer det sidste uddannelsescenter og kursus, hvor den studerende var indskrevet. Hvis den studerende aldrig har været en del af det spanske uddannelsessystem, bliver de indskrevet efter deres alder.

Folkeskole

 • Den offentlige skole er gratis for studerende, der går i skole i Spanien. Men forældre skal betale omkostningerne til materialer, bøger, uniformer eller andre undervisningsmaterialer.

 • Udenlandske studerende accepteres. Hvis de ikke mestrer det spanske sprog, vil de blive tildelt en støttevejleder i skoleperioden.

 • Ekstracurricular aktiviteter tilbydes til meget reducerede priser.

 • Begynderundervisningen og mellemtrinene tilbydes til børn fra 6 til 12 år.

 • Den anden del af den obligatoriske grundskol er overbygningen. Den består af fire år, der er inddelt i to faser, der varer indtil eleven fylder 16 år. Når først grundskolen er afsluttet, får de studerende deres afgangseksamen (Certificado de Salida), der giver dem mulighed for at studere videre på gymnasienuveau (Bachillerato) eller fortsætte på et professionelt jobtræningscenter.

 • Hvis den studerende fortsætter i gymnasiet (Bachillerato), får de en specialiseret uddannelse i løbet af to år. Den studerende vælger hvorvidt han/hun vil studere kunst, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, teknologiske videnskaber eller humaniora. Hvis det lykkes, sfår den studerende sit gymnasiale certifikat (Certado de Bachiller) og forberede sig til en eksamen, der giver adgang til universitetet.

Download den komplette guide gratis

Er du klar til at omdanne din drøm om at eje ejendom i Spanien til virkelighed? Vores omfattende guide, "Sådan køber du ejendom i Spanien", er din essentielle ressource til at navigere på det spanske ejendomsmarked med selvtillid.

Udfyld formularen nedenfor og download dit eksemplar nu.

Privatundervisning

Nogle spanske og udenlandske forældre foretrækker, at deres børn får en privat uddannelse, selvom privatskoler gennemfører det samme pensum som de offentlige skoler.

Denne forkærlighed for privat uddannelse er nogle gange motiveret af, at skolerne er af en religiøs tradition, der er mere i overensstemmelse med forældrenes tro. Husk på, at offentlig uddannelse i Spanien er sekulær. Andre forældre søger tosproget uddannelse, selvom dette også bliver mere og mere almindeligt i den offentlige uddannelse.

De foretrækker måske et center, der følger et uddannelsessystem, der er mere i overensstemmelse med deres hjemland.

Det er derfor, vi i hele Spanien finder franske lycées, engelske skoler, tyske skoler eller andre nationaliteters skoler - afhængigt af de forskellige samfund, der er bosat inden for et område.

Endelig er der andre, der foretrækker privat uddannelse på grund af den prestige, berømmelse eller gode omdømme, som visse private skoler har.

Her er nogle data, der bør tages i betragtning:

 • De gennemsnitlige udgifter til privat uddannelse er 500 € pr. studerende pr. måned afhængigt af byen, uddannelsessystemets omdømme i udlandet, prestige og antallet af familiemedlemmer, der studerer på samme skole.

 • Undervisningsaktiviteter udover de rent faglige fag er mere varierede end i det offentlige system: tennis, teater, madlavning, svømning mv. tilbydes med mere avancerede faciliteter, udstyr og undervisningsmidler.

 • Den private mulighed kan være den mest velegnede for de studerende, der ønsker at fortsætte deres videregående uddannelse uden for Spanien, da mange af disse tosprogede centre tilbyder de eksamener, der kræves for at gøre det. I nogle tilfælde skal udenlandske studerende tage et forberedende kursus, hvis det udenlandske universitet kræver det.

Sådan Reserverer Du Plads på en Privateskole

Disse skoler har hver deres egne kriterier for at acceptere eller ikke acceptere studerende, men generelt har de tendens til at være som følger:

 • Forældreinterview.

 • Gennemgang af den studerendes akademiske resultater.

 • Niveautest for det ikke-spanske sprog, der undervises i på skolen.

 • Et depositum der, afhængig af skolen, vil kunne refunderes eller ej.

 • Dokumentation i henhold til, hvad hver enkelt skole anser for passende.

 • Uanset om der allerede går andre søskende på skolen, eller hvis forældrene er tidligere studerende.

 • Anbefalinger eller referencer i almindelighed.

 • Det anbefales, at studerende ansøger måneder eller op til et år eller mere i forvejen.

Mellem de offentlige skoler (sekulære og statsfinansierede), charterskoler (private, men subsidierede af regeringen) og privatskoler (udelukkende finansieret af forældrene) tilbyder Spanien et stort udvalg af uddannelsescentre, der kan imødekomme alle behov og budgetter.