Skatter og afgifter for boligejere i Frankrig

Det første køb af en ejendom i Frankrig vil medføre forskellige gebyrer og skatter. Da notaren vil beregne og opkræve alle relevante skatter under købsprocessen, vil du generelt ikke være opmærksom på dem som separate kategorier. De samlede skatter og gebyrer kan løbe op i 20% af prisen på en ejendom, afhængigt af om ejendomsmæglerens gebyrer betales af køber eller sælger.


  • Ejendomsmæglerens kommission, når den ikke betales af sælgeren: 5-8%
  • Droit de mutation (stempelafgift), 5,8%
  • Notarens gebyrer, beregnet på en glidende skala fastsat ved lov: 2,5-5%
  • Registreringsgebyr ved lån (hvis du bruger et fransk realkreditlån til at købe ejendommen) 1-3%

Hjemmesiden for Notaires de France indeholder en nyttig regnemaskine for transaktions-omkostninger.

Eksempel på franske skatter

Historisk ejendom i L'Isle sur la Sorgue, Vaucluse (Provence) - en 'mas' med 8 soveværelser på en næsten 3 hektar stor grund:

OmkostningerUdgifter
Ejendommens pris1 450 000
Realkreditlån800 000
Notarens gebyrer ved købet13 008
Notarens gebyrer for realkreditlånet2 303
Stempelafgift84 196
Andre statsskatter2 410
Andet600
Moms på notarens gebyrer3 063
Samledeomkostninger105 600
I alt inklusiv købsprisen1 555 600

Download Fransk Bolig Guide Gratis

Alt hvad du behøver at vide om at købe en ejendom i Frankrig som udlænding. I øjeblikket kan du downloade den engelske version.

Løbende skatter

Når du ejer en fransk ejendom skal du betale for en eller begge de lokale ejendomsskatter, taxe foncière og taxe d'habitation. Den første betales af den juridiske ejer af ejendommen, mens den anden betales af beboeren (hvis ejendommen er udlejes) eller ejeren. Den, der ejer eller bebor ejendommen den 1. januar, er ansvarlig for skatten det pågældende år, selvom salgskontrakter normalt fordeler skatten mellem sælger og køber. (At bede sælgeren om at betale skat kan hjælpe med at reducere omkostningerne under visse omstændigheder, for eksempel hvis en ejendom har taget lang tid at sælge.)

Disse skatter administreres af kommunen (den mindste enhed af den franske regerings administration) og er baseret på kadastralværdien. Værdierne er opjusteret i de seneste år, med de sidste opdateringer, der skal afsluttes i 2018, så køberne skal spørge om dette er sket - hvis ikke, kunne der være en ubehagelig overraskelse, der venter på dem. Skatteregningerne sendes ud i henholdsvis september/oktober og august/ september, men kan normalt betales i månedlige rater, hvis dette er mere praktisk.

Formueskat

(Formueskat – nu kun på fast ejendom)

Ejere af fast ejendom kan også være ansvarlige for formueskat (Impôt de Solidarité sur la Fortune Immobilière). Udlændinge vil skulle betale formueskat, hvis deres ejendom i Frankrig og kun i Frankrig, er mere værd end 1,3 mio. EUR; Imidlertid kan gæld relateret til køb, udvidelse eller forbedring af ejendommen trækkes fra ejendommens værdi. Det er klart, at det er skatteeffektivt at bruge et realkreditlån til ethvert større køb.

Personer, der bor i Frankrig permanent, bliver ansvarlige for formueskat på deres ejendomme i hele verden. Imidlertid reduceres værdien af deres primære bolig med 30% i beregningen. Det er værd at bemærke, at de fleste personer, der flytter til Frankrig, vil få gavn af en skattefritagelse for formueskat under deres første fem års ophold. Bemærk, at ISFs rækkevidde omfatter indirekte besiddelse af fast ejendom, hvilket kan udgøre et problem for enkeltpersoner med stor andel i familievirksom-heder eller for forretnings-engle med indsatser i virksomheder, der ejer betydelige ejendomme. Imidlertid er aktiver, der anvendes i din handel eller forretning fritaget.

ISF (formueskat) betales efter en glidende skala fra 0,5% og op til 1,5% af de samlede relevante aktiver.

Fransk indkomstskat

Folk, som ikke bor permanent i Frankrig vil kun være forpligtet til at betale fransk indkomstskat, hvis ejendommen lejes ud, og de modtager huslejeindtægter, enten på langtidsleje eller som en kortsigtet ferieudlejning eller Airbnb. Der er flere forskellige udlejningsformer med forskellige skatteregler, og da der har fundet en hel del lovændringer sted, er der brug for gode råd for at sikre, at den rigtige ordning bliver valgt. Selvangivelser skal laves i maj for det foregående regnskabsår (januar til december), og fra 2019 skal alle skatteerklæringer foretages online.

Forvent at betale 20% af din indkomst. Men hvis dit hjemland har en dobbeltbeskatningsaftale med Frankrig, kan denne afgift modregnes i din skattepligt i dit hjemland, så du behøver ikke at betale det to gange.

Kapitalgevinstskat

Kapitalgevinstskat skal også betales, når du sælger en fransk ejendom, uanset om du er hjemmehørende eller ikke-hjemmehørende (dog gælder dobbeltbeskatningsaftalerne igen), medmindre ejendommen er din primære bolig, i hvilket tilfælde den er fritaget. Udover skatten skal der betales sociale gebyrer, og der er et tillæg på større gevinster med en samlet sats på op til 40,5%. Der er dog et system med skattelettelser, således at skattefrekvensen falder i forhold til antallet af år, hvor ejendommen har været ejet; Efter 22 år er en ejendom helt fritaget for skatten og efter 30 år også fra sociale gebyrer.